- Tặng ngay 1 Chocker siêu xinh xắn khi mua 1 sản phẩm bất kỳ ( không áp dụng với phụ kiện) 
- Tặng ngay 1 chocker hoặc turban khi mua sản phẩm trị giá từ 99k -149k
- Tặng ngay 1 trong các item: choker , turban, mũ lưỡi trai khi mua sản phẩm trị giá từ 149k- 199k 
- Tặng ngay 1 trong các item: choker, turban, mũ lưỡi trai , dép xỏ ngón khi mua sản phẩm trị giá từ 199k-349k
- Tặng ngay 1 trong các item: choker, turban, mũ lưỡi trai, mũ nan, mũ vải thời trang , dép xỏ ngón, kính khi mua sản phẩm trị giá từ 349k-499k
- Tặng ngay 1 trong các item: choker, turban, mũ lưỡi trai, mũ nan, mũ vải thời trang, dép xỏ ngón, kính, ô khi mua hóa đơn trị giá: 499k - 699k

- Sale Up To 50% toàn bộ cửa hàng